RNDr. Jozef Iľko, CSc.

Jozef IľkoNa Bakošovej ulici žije už od roku 1976 známa osobnosť z televíznej obrazovky RNDr. JOZEF IĽKO, CSc. Pre Slovenskú televíziu pripravil v Aktualitách a mnohých iných programoch od roku 1982 vyše 1300 vystúpení v pravidelných reláciách o počasí. Pochádza z východného Slovenska, kde žil až do maturity v šesťčlennej rodine. Po štúdiu meteorológie na Univerzite Komenského v Bratislave nastúpil pred 40 rokmi do služieb Hydrometeorologického ústavu ako meteorológ.

Titul RNDr. získal na Masarykovej univerzite v Brne a vedeckú hodnosť kandidáta vied na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval vo funkciách ako vedúci Meteorologickej služobne na letisku Sliač a počas rokov 1982 - 1987 zastupoval Československo v pracovnej skupine Svetovej meteorologickej organizácie v Ženeve. Kontakt s odborníkmi z celého sveta mu umožnil za desaťročia praxe zostaviť jedinečný Atlas svetového počasia, ktorý v súčasnosti využíva v kontaktných reláciách Slovenského rozhlasu a TV Markíza. Spolu s využitím podkladov zo siete internet poskytuje cenné informácie pre tých, ktorí cestujú do rôznych končín sveta. Skúsenosti s počasím na našom kontinente získava v Európskej súťaži v predpovedaní počasia, ktorej sa prostredníctvom internetu zúčastňujú oficiálne štátne meteorologické služby, školské a vedecké pracoviská, špičkové súkromné meteorologické firmy a jednotlivci. Okrem najlepšieho umiestnenia medzi jednotlivcami získal aj veľmi cenné tretie miesto a digitálnu bronzovú medailu. spolupracuje so Slovenským rozhlasom už 35 rokov.

Publikoval aj množstvo populárnych a aktuálnych príspevkov v novinách a časopisoch. Je autorom množstva vedeckých článkov a populárnej knižky Minilexikón meteorológie, ktorá vyšla v roku 1990. V súčasnosti sa venuje dlhodobej predpovedi počasia, predpovedi pre rôzne oblasti Európy a sveta a spolupráci s médiami.