Jozef Haraslín

Jozef HaraslínPán Haraslín ako rodený Lamačan už od žiackych kategórií hrával za miestny futbalový klub do svojich 40-tich rokov. Počas svojho pôsobenia v FK Lamač pôsobil nielen ako aktívny hráč, ale od r. 1993 aj ako hospodár, tréner a prezident. Inak ako „ Dedo“ tomuto zapálenému srdciarovi, ktorý dodnes pomáha s chodom klubu, nepovie v Lamači nikto. Pán Jozef Haraslín získava ocenenie za obetavosť a celoživotnú starostlivosť o FK Lamač, ako aj reprezentáciu mestskej časti Lamač na futbalových súťažiach.