Doc. MUDr. Jarmila Motajová CSc

Doc. MUDr. Jarmila Motajová CScAko o nej napísal priateľ JUDr. Ján Sorkovský, keď ju po prvý raz videl ako opatruje svoju matku, uvedomil si, že vidí v jednej podobe matky a dcéry lásku, múdrosť, krásu, nežnosť i pôvab. Vyštudovala medicínu vďaka schopnostiam a usilovnosti dosiahla takmer všetky vedecké i pedagogické hodnosti. Stala sa docentkou v odboroch anatómia, histológia a embryológia, kandidátkou lekárskych vied a na univerzite tretieho veku ukončila študijné odbory gerontológia, naturálna medicína, sociálna práca, špeciálna pedagogika a informatika.

Sama je zakladateľkou odborov joga, psychohygiena a regenerácia psychofyzických síl v ktorých prednáša a s aktivitami neprestala ani na pôde penziónu. V oblasti rehabilitácie tu položila základy jogoterapie, ku ktorej jej pomohlo nielen absovovanie cvičenia jogy I. triedy, ale i 3-mesačný pobyt v Indii. Všetkým obyvateľom pomáha i v oblastiach muzikoterapie, psychoterapie, ergoterapie a ekoterapie, vedie samosprávu penziónu, pracuje v redakčnej rade časopisu "Na barine dobre, na barine zdravo" i vo výbore civilizačných chorôb kde viedla už niekoľko rekondičných kurzov. Na svojom konte má vyše 150 publikácií na témy ako sú spôsob pohybového režimu, vplyv pohybu a výživy na vývoj detí, vplyv dlhodobého gymnastického zaťaženia na vývoj detí, využitie hathajogy, dýchanie v našom živote a mnoho iných. I napriek veku verejne vystupuje pri rôznych prednáškach, školeniach alebo na besedách v rozhlase alebo televízii.