Prof. Dušan Kállay, akad. mal.

V rokoch 1966 až 1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení  v Bratislave na Oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka a na Oddelení figurálnej kompozície a krajinomaľby u prof. Jána Želibského. Venuje sa voľnej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe,  tvorbe ex libris, poštových známok a čiastočne animovanému filmu a plagátovej tvorbe. Od roku 1990 pôsobí  ako profesor  na VŠVU v Bratislave, kde vedie Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie.

Od roku 1990 organizoval a viedol viacero medzinárodných workshopov a prednášok doma a v zahraničí a to v Koldingu, v Trieri, vo Viedni,v Macerate, v Aténach, vo Wroclavi, v Katowiciach, v Tokiu, v Taipei, a tiež Workshop pre zahraničných ilustrátorov pri príležitosti BIB Bratislava. Viackrát pôsobil ako člen medzinárodnej  poroty na BIBe v Bratislave,na Bienále grafiky v Brne, na Bologna Book Fair a iné.
Za svoju tvorbu získal množstvo ocenení doma a v zahraničí.

Ilustroval vyše 90 titulov kníh, medzi nimi knihu Alica v krajine zázrakov (1981), ktorá vyšla v siedmich jazykoch a vyvolala takú odozvu, že autorovi ilustrácií priniesla v roku 1988 ilustrátorského Oscara - Cenu Hansa Christiana Andersena. Ďalej ilustroval napríklad rozprávky z britských ostrovov V ríši víl a škriatkov (1987), tituly Hans Christian Andersen: Pohádky, Oscar Wilde: Geburtstag der Infantin, Wiliam Shakespeare: Kupec benátsky (1996). Knižku pre deti Veselý koncert sám napísal aj ilustroval, vyšla v roku 1998 v spolupráci s japonským vydavateľstvom Fukuinkanshoten.

Spolu s inými umelcami sa podieľal na ilustrovaní zbierky orientálnych príbehov Tisíc a jedna noc, ktorá v kompletnom vydaní vyšla prvýkrát na Slovensku v roku 2010.

Výstava Dva magické svety, ktorá bola výberom z tvorby Dušana Kállaya a jeho manželky Kamily Štanclovej, sa konala v októbri 2010 v Galerii des pas perdus vo švajčiarskej Ženeve. Dušan Kállay je autorom výtvarného návrhu poštovej známky 400. výročie konania Žilinskej synody, ktorá v roku 2011 vyhrala prvé miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie "Grands Prix de l’Art Philatlique".

Najvýznamnejšie ocenenia:

  • Grand Prix de l´art philatelique 2011,Brussel,Grand Prix na vystave VIPA 2009 vo Viedni
  • Grand Prix na Drugi hrvatski biennale ilustracije,2008,Zagreb,Grand Prix na vystave VIPA 2002 vo Viedni
  • Grand Prix na Zlatno pero Beograda, 1999, Beograd
  • Osterreichische Kinder Und Jugendliteratur  Preis 1995, Klagenfurt
  • UNICEF Award, na Bologna Book Fair 1992
  • Hans Christian Andersen Award 1988, Oslo
  • Bilderbuchpreis der Stadt Troisdorf1986
  • Grand Prix BIB Bratislava 1983
  • Isola Sentinella Prix na Triennale Europea del Incisione, Grado, 1981, a iné.