Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. Profesor jadrovej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (od r. 1997). V rokoch 1964-69 vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava odbor Fyzika, kde získal v r. 1976 titul kandidáta fyzikálno-matematických vied. Titul doktor fyzikálno-matematických vied (DrSc.) získal v roku 1989 v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne. V roku 1975 absolvoval ročný študijný pobyt na univerzite v Durhame vo Veľkej Británii.

Od 1969 pracuje na PriF UK, od r. 1992 ako docent a od r. 1997 ako profesor na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) UK v Bratislave. V rokoch 1977-89 pôsobil súčasne ako vedecký pracovník v SÚJV v Dubne. 1990-96 a 1999-2004 bol riaditeľom Ústavu fyziky Matematicko-fyzikálnej Fakulty UK. Od 2004 vedúci oddelenia subjadrovej fyziky na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK.

Zaoberá sa jadrovou a subjadrovou fyzikou. Je spoluautorom experimentálnych dôkazov produkcie kvarkovo-gluónovej plazmy (1998-2004) na experimente ALICE v Európskom stredisku pre jadrový výskum CERN v Ženeve. Vyše 20 rokov sa zúčastňuje aj na experimentoch v Ústave fyziky ťažkých iónov GSI Darmstadt v Nemecku, kde je spoluautorom niekoľkých experimentálnych dôkazov existencie exotických haló jadier. Sitár je autorom a spoluautorom  vyše 1000 publikácií, väčšinou v renomovaných zahraničných vedeckých časopisoch. Zaznamenal vyše 7 000 citácií. Vyškolil 5 doktorandov. Je spoluautorom dvoch vedeckých monografií, ktoré boli vydané v Moskve (1988) a Vydavateľstve Springer v Heidelbergu (1993).

Bol predstaviteľom SR vo Finančnom výbore CERN (1993-96) a v Rade CERN (1996-99 a od 2002). Viceprezidentom Rady CERN (2007-10). Predsedom Výboru pre spoluprácu SR s CERN od r. 2002.

Branislav Sitár je nositeľom ceny Dionýza Ilkoviča Slovenskej akadémie vied za fyziku (2009), Zlatej medaily UK Bratislava (2011), Ceny Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (2011), a Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za zásluhy o rozvoj vedy v SR (2011).

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.