Vinohradníctvo

Vinohradníctvo má v Lamači veľmi dlhú tradíciu, počiatky možno doložiť  do prvej polovice 16.storočia. Teda do doby založenia dediny. Osadníci zakladali vinohrady, lebo sú tu priaznivé podmienky pre pestovanie viniča. A okolie Lamača patrí do vinohradníckej oblasti s veľmi dlhou tradíciou. Veď už richtár Jakub v 13.storočí na svojich pozemkoch zakladal vinohrady. Vinohradníctvu sa u nás darilo. Profitovala z toho aj vrchosť, bolo treba odvádzať vínnu daň.

Najstarší súpis vinohradov je z 26.septembra 1560. Uvádzajú sa v ňom 4 staré a 46 nových vinohradov. Pestovanie sa teda veľmi rýchlo rozširovalo.
V roku 1564 dalo mesto Lamaču výčapný dom a povolilo v ňom čapovať vlastné víno. Vzhľadom na to, že výnosy viníc tvorili podstatnú časť príjmu obyvateľov, malo toto darovanie blahodarný účinok. Lamačania mohli svoje víno predávať, no obchodovať s ním nesmeli. Neskôr  tu mesto postavilo aj hostinec.

V roku 1624 je už 149 vinohradov. Na Špicbergoch 35, Zelenej hore 16, Zlatej hore 47, Vysokej hore 36 a Nevolnej hore 15. Neskôr však nastáva úpadok, ktorý súvisí s úpadkom dediny. V 18.storočí je len 139 viníc. Ale pestovanie viniča pretrvalo až dodnes.

Dnes sa pri mnohých rodinných domoch pestuje vinič, ale len pre vlastnú potrebu a v malom množstve