Rok 1939 - druhá svetová vojna

Hoci Nemci garantovali pokojný vývoj Slovenskému štátu, vyhlásenému 14.marca 1939, ich pôvodné zámery so Záhorím boli iné. 16.marca 1939 o 17. hodine bola doručená na žandársku stanicu vyhláška, podľa ktorej Lamač a Dúbravka patria do Veľkonemeckej ríše. O 18.hodine asi 60 nemeckých vojakov obsadilo Lamač a ostatné jednotky obsadzovali ďalšie obce Záhoria. V noci na 17.marca bola posádka v Lamači zosilnená a pri železničnej stanici bol umiestnený protitankový kanón s úlohou strážiť cestu Lamač- Bratislava. 18.marca sa nemecké jednotky posunuli na hranice chotára Lamač- Bratislava a zaujali palebné pozície. V Lamači Nemci odzbrojili žandárov a členov Hlinkovej gardy. Bola zastavená aj železničná doprava, obnovila sa o deň neskorej. Ale nemecká finančná stráž tu prevádzala pasovú kontrolu.

Zmena nastala 23.marca po podpísaní dohody s Veľkonemeckou ríšou podľa ktorej bolo Záhorie vyhlásené za ochranné pásmo (Schutzzone). A tak o dva dni neskorej nemeckých vojakov vymenili jednotky SS, ktoré tu ostali do 28.marca. Nemeckých SS zas vymenili jednotky pohraničnej stráže, ktoré v našej obci zotrvali do 11.apríla 1939.

Z toto teda plynie, že Záhorie malo pripadnúť Nemecku, čo však zmenila dohoda z 23.marca. No Petržalka a Devín, pravdepodobne zo strategických dôvodov zostali v nemeckých rukách až do konca vojny.