Mestská polícia

Mestská polícia expozitúra Bratislava IV

Štvrtý bratislavský okres, do ktorého patria mestské časti Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica leží na rozlohe 96,6 km2.

Z bratislavských okresov čo do rozlohy patrí medzi najväčší. V počte obyvateľov sa zaraďuje na tretie miesto. V roku 2012 v jednotlivých mestských častiach tohto okresu malo trvalý pobyt 97 092 obyvateľov.

Je to zároveň okres, ktorý hraničí riekami Morava a Dunaj s Rakúskou republikou.

O verejný poriadok v mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica sa starajú policajti slúžiaci na Mestskej polícii expozitúra Bratislava IV.

Nepretržitá 24-hodinová služba je hliadkami zabezpečovaná prostredníctvom operačného strediska na telefónnom čísle +421 2 645 343 51, prípadne prostredníctvom čísla skráteného volania 159.

Telefón:

  • +421 2 6453 4351 (Nepretržitá 24-hodinová služba je hliadkami zabezpečovaná prostredníctvom operačného strediska)
  • 159 (číslo skráteného volania)

Webová stránka:

http://www.msp.bratislava.sk

E-mail:

expozituraba4@mp.bratislava.sk

Adresa:

Mestská polícia expozitúra Bratislava IV
Saratovská ulica č. 34
Bratislava

Okrskári Lamač: