Kamerový systém

Začiatkom roka 2020 sme osadili nové kamery  v našej mestskej časti. Postupne by však mali pribudnúť ďalšie prvky, ktoré by bezpečnosť podporili ešte viac. Koncom roka 2019 pribudli v  Lamači štyri nové kamery. Zrealizovali sme projekt ďalšieho rozšírenia kamerového systému, na ktorý sme získali  finančné  prostriedky z  dotácie Ministerstva vnútra SR v  oblasti prevencie kriminality. Montáž sa uskutočnila na miestach, ktoré boli zaradené medzi priority v rámci dokumentu, týkajúceho sa postupného rozširovania kamerového systému na území mestskej časti Bratislava-Lamač. Po vytypovaní a  preverení prepojenia kamier na optickú sieť boli vybrané štyri lokality pre ich umiestnenie. Tieto kamery môžete nájsť na budove miestneho úradu smerom k ulici Podháj, na budove Domu služieb smerom na verejné parkovisko, na budove zdravotného strediska smerom na Malokarpatské námestie a na základe podnetov z komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí bola vybraná lokalita medzi obytnými domami na Bakošovej ulici.
Kamerový systém je čoraz dôležitejším bezpečnostným prvkom. Prioritne pokrývame kľúčové oblasti, cesty vedúce z Lamača a miesta, kde zaznamenávame častejšie incidenty. Aj preto je dôležité, aby Lamačania neodkladne podávali podnety miestnemu úradu. Práve podnety od ľudí totiž pomohli vyriešiť mnohé skutky, sú preto mimoriadne dôležité.

Kamery a inteligentné pouličné osvetlenie
Na území našej mestskej časti je viac ako desať kamier. Po celom meste je rozmiestnených 270 kamier rôzneho účelu, veku a kvality. Cieľom mesta je ich počet zdvojnásobiť, na čo sa aj vyčleňujú financie. Rovnako je potrebné vybudovať nové moderné dohľadové centrum. „Hlavné mesto ide tento rok testovať software na detekciu podozrivého správania. Keďže nie je v ľudských silách sledovať naraz všetky kamery, softvér automaticky upozorňuje na možný problém. Operátor si situáciu priblíži, spätne prehrá a môže tak lepšie reagova. Kamery však neslúžia iba ako prevencia, na odhaľovanie a dokazovanie priestupkov či trestných činov. Čoraz viac sa používajú aj na monitoring dopravy.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.