Zber odpadu s obsahom škodlivín

02.04.2021

Mestská časť Bratislava–Lamač v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy, spoločnosťou ARGUSS, s.r.o., a spoločnosťou OLO, a.s., organizujú pre obvčyvateľov našej mestskej časti zber domového odpadu s obsahom škodlivín. Obyvatelia Lamač môcť odovzdať domový odpad s obsahom škodlivín do pristaveného vozidla spoločnosti ARGUSS, s.r.o. dňa 10.4.2021 (sobota) v čase od 10:30 do 12:30 na obratisku MHD na Segnároch.
Pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. budú preberať len od občanov – fyzických osôb - nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

*Staré náterové hmoty

*Odpadové rozpúšťadlá

*Pesticídy

*Oleje a tuky

*Batérie a akumulátory

*Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

*Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)

*Vyradené elektronické a elektrické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre  bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín aj na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8:00 do 18:00

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom -, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.


Zber odpadu s obsahom škodlivín

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.