Zber elektroodpadu

16.03.2021

Zber elektroobadpu dňa 22. marca od 7:30

V pondelok 22.3.2021 bude prebiehať v Mestskej časti Bratislava–Lamač zber elektroodpadu. V čase od 7:00 do 7:30 hodiny máte možnosť vyniesť pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod.
Od 7:30  budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Žiadame vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.Zber elektroodpadu