Zber biologicky rozložiteľného odpadu v marci

12.03.2021

Oznam o pristavovaní kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad v mesiaci marec 2021


Pristavenie

Odvoz

Miesto pristavenia12.3.2021

Piatok

15.3.2021

Pondelok

Segnáre (obratisko MHD)


12.3.2021

Piatok

15.3.2021

Pondelok

Vrančovičova – požiarna zbrojnica


19.3.2021

Piatok

22.3.2021

Pondelok

Za budovou MÚ Lamač


19.3.2021

Piatok

22.3.2021

Pondelok

Rozálska (nám. pod Rozálskou kaplnkou)


26.3.2021

Piatok

29.3.2021

Pondelok

Cesta na Klanec 12


26.3.2021

Piatok

29.3.2021

Pondelok

Pod Zečákom 85 – slepá ulica Čo patrí a nepatrí do kontajneru na BRO:


Patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kvety, tráva, seno, slama, lístie, drobné alebo na drobno popílené konáre, mladá burina, piliny, hobliny, neupravované drevo.
Nepatria sem: šupky z citrusového ovocia, mäsité zvyšky jedla, kosti, kamene, cigaretové ohorky, igelity a iné plasty, syntetické tkaniny, kovy, stavebný materiál, lakované dosky, nábytok, elektroodpad a iný nebezpečný a chemický odpad ako sú motorové oleje, farby, rozpúšťadlá, lieky a pod.
Odpad prosím vhadzujte bez plastových vriec

Zber biologicky rozložiteľného odpadu v marci