Zber a odvoz vianočných stromčekov

29.12.2020

Drevené ohrádky, ktoré v našej mestskej časti od pondelka rozmiestňuje Komunálny podnik Bratislavy slúžia na zber vianočných stromčekov, ktorý bude prebiehať od 7. januára do 22. februára. 

O ich odvoz sa postará OLO v pravidelných intervaloch.

Lamač je prvá z bratislavských mestských častí, kde sa testuje nový systém zberu vianočných stromčekov. Cieľom je zamedziť každoročnému neporiadku v okolí kontajnerových stojísk, ktorý po vianočných sviatkoch pravidelne nastáva.

Detailné rozmiestnenie ohrádok, ktorých bude približne 50, nájdete aj v januárovom čísle magazínu Lamačan, kde bude uverejnený QR kód obsahujúci interaktívnu mapu.

Zber a odvoz vianočných stromčekov