Zapojte sa do grantovej výzvy Funkčnejšie verejné priestory

30.03.2021

Nadácia mesta Bratislavy v partnerstve Metropolitného inštitútu v Bratislave vyhlásila 26. marca grantovej výzve Funkčnejšie verejné priestory, z grantového programu KOMUNITY.
Cieľom tejto výzvy je podporiť skvalitňovanie a spríjemňovanie verejných priestorov pre ľudí bývajúcich na celom území Bratislavy. Hľadajú sa komunitné projekty, ktoré prinesú funkčné, inkluzívne a ekologické riešenia a revitalizáciu nevyužívaných priestranstiev v blízkosti susedstiev a bytových domov.
Výška sumy, o ktorú je možné si požiadať je 2000 €, 5000 € a 10 000  €, pričom prihlásiť sa môžu všetci aktívni obyvatelia a obyvateľky spĺňajúci podmienky uvedené vo výzve.
Prihlásiť sa do výzvy je možné do 30. apríla 2021.
MIB zároveň poskytuje svojich odborníkov a odborníčky na konzultácie a poradenstvo v otázkach kritérií funkčnosti a legislatívnych otázkach, najmä pri získavaní súhlasov majiteľov pozemkov na svoj projekt. Znenie výzvy nájdete na stránke Nadácie mesta Bratislavy:
Viac informácií a dokumenty, ktoré môžu pomôcť priniesť nápady ako sfunkčniť verejný priestor nájdete na tejto stránke.

Zapojte sa do grantovej výzvy Funkčnejšie verejné priestory