Vrančovičovu ulicu čaká revitalizácia

21.05.2021

Vrančovičova ulica sa stala súčasťou mestského projektu Živé miesta. Naša mestská časť sa v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy postará o jej revitalizáciu.
Starosta Lukáš Baňacký sa dlhodobo snažil o zlepšenie stavu centrálnej ulice, ktorá z historického hľadiska predstavuje pôvodnú obec Lamač. Minulý rok oslovil primátora Bratislavy Matúša Valla a spoločne dohodli spoluprácu.
Čaká nás komplexné riešenie dopravy, prekládka obratiska zastávky pred budovou požiarnej zbrojnice, ako aj otvorenie častí potoka, ktorého oblasť sa zmení na oddychovú zónu so zeleňou a lavičkami.
 Na tvorbe tohto verejného priestoru budete mať časom možnosť participovať aj vy – Lamačania. Podrobnosti nájdete v júnovom magazíne Lamačan, ktorý vychádza koncom mesiaca.


vrancovicka%20new.jpg

Vrančovičovu ulicu čaká revitalizácia