Upozornenie pre seniorov a ich rodinných príslušníkov

12.11.2021

Mestská časť Bratislava-Lamač upozorňuje seniorov na možné páchanie podvodného konania. Dňa 12.11.2021 navštevovala domácnosti seniorov na území našej mestskej časti žena neznámej totožnosti, ktorá sa vydáva za zamestnankyňu mestskej časti - referátu sociálnych vecí miestneho úradu. Táto osoba zisťuje, či sú seniori zaočkovaní, či žijú sami prípadne, či sú klientami opatrovateľskej služby. Zároveň sa domáha vpustenia do domácnosti za účelom kontroly protiepidemických opatrení. Na základe uvedeného oznamujeme, že mestská časť Bratislava-Lamač nepoverila kontrolou protiepidemických opatrení v domácnostiach žiadnu osobu a zároveň vyzývame všetkých občanov, aby boli opatrní a nevpúšťali do domácnosti cudzie osoby.

Upozornenie pre seniorov a ich rodinných príslušníkov