Upozornenie na nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Tento týždeň bolo mestskej časti doručené z Okresného úradu Bratislava "Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav" v obvode Rakyty, ktoré sme uverejnili na Úradnej tabuli Lamača spolu s katastrálnou mapou dotknutého územia

MÚ Lamač sa po zverejnení podarilo získať aj zoznam parciel zahrnutých do obvodu projektu pozemkových úprav JPÚ Rakyty. Tento sme nad rámec požiadavky OÚ na zverejnenie doplnili aj na úradnú tabuľu MČ Bratislava-Lamač.

Upozorňujeme Lamačanov, účastníkov konania, dotknuté organizácie a dotknuté štátne orgány, ktorí majú v danej oblasti pozemky, na možnosť vyjadriť sa k návrhu na začatie konania a možnosť uplatniť svoje námietky, pripomienky, stanoviská, vyjadrenia a návrhy na riešenie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v lehote do dňa 01. 08. 2023 na:

Pozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Bratislava
Tomášikova 46
832 05  Bratislava 3


Upozornenie na nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.