Spoločné stravovanie

30.06.2020

Oznamujeme všetkým stravníkom, že v období od 01.07.2020 do 31.08.2020 sa nebude poskytovať strava v školskej jedálni.

Výdaj stravy sa končí dňa: 30.06.2020

Opätovný výdaj stravy začína dňa: 02.09.2020

Počas tohto obdobia môžete využiť stravovanie v nasledovných stravovacích zariadeniach:

  • Jedáleň SAV (poskytovateľ Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby), Dúbravská cesta 9, Bratislava
  • Jedáleň Domova seniorov Lamač, Na barine 5, Bratislava (len do obedárov)

Vaše prípadné otázky zodpovie:

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LAMAČ
TAMARA FILADELFIOVÁ
tel: 02/326 00 411
mobil: 0951 277 384

Spoločné stravovanie