Prieskum dopravy prebieha od 12. do 25. mája

10.05.2021

Aktualizované 18. mája 2021
Dopravný prieskum objemovej analýzy obsaditeľnosti parkovacích miest bude vzhľadom na opakované nepriaznivé počasie v zóne starý Lamač prebiehať v dňoch 24.-25.5. 2021

Aktualizované 14. mája 2021
Dovoľujem si vás informovať, že prieskumy dopravy v pokoji sa vzhľadom na nepriaznivé počasie neporadilo v Mestskej časti Bratislava-Lamač zrealizovať v oboch zónach. Preto sa prieskum zóny Starý Lamač bude konať od 17. do 19. mája 2021. Prieskumníci opäť budú vybavení preukazmi o poverení k tejto činnosti.


Informujeme vás, že prieskum dopravy v pokoji budú prebiehať v Mestskej časti Bratislava-Lamač od 12. do 15. mája. Prieskumníci budú vybavení preukazmi o poverení k tejto činnosti. Prieskum je akciou Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, ktorý sa takto pripravuje na spustenie celomestskej parkovacej politiky.
Prieskum sa uskutočni na týchto územiach

Sídliskoprieskum%20sidlisko.jpg

Starý Lamač

prieskum%20stary%20lamac.jpg


Prieskum dopravy prebieha od 12. do 25. mája