Prevádzka MŠ a ZŠ od 8. marca

V týchto dňoch sa opäť dostala do popredia čoraz naliehavejšia otázka otvorenia materských a základných škôl. Rozhodnutiazo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 2. marca 2021 a opatrenia vlády SR sú aj naďalej nejednoznačné a prichádzajúce na poslednú chvíľu.
Aj napriek tomu, že sa v neprehľadných opatreniach ťažko orientuje, je našou snahou vyjsť rodičom v ústrety. Deti by totiž nemali byť rukojemníkmi situácie, v ktorej sa už viac ako rok nachádzajú a je pre ich zdravý psychický vývoj zničujúca.Situácia je dlhodobo náročná a začína byť neúnosná. Z tohto dôvodu sa naša mestská časť, ako zriaďovateľ  Materskej školy na Heyrovského 4 s elokovaným pracoviskom na Malokarpatskom námestí 6 a Základnej školy na Malokarpatskom námestí,rozhodla tieto zariadenia od 8. marca otvoriť, a to v nasledovnom rozsahu:

 • Materská škola:

                             - deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre,

                             -deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

                             - predškoláci (prednostne deti rodičov s prezenčným výkonom práce).

 • Základná škola: - žiaci I. stupňa ZŠ,

                             - určení žiaci II. stupňa ZŠ /na základe informácie zákonnému zástupcovi od triedneho učiteľa/

Učitelia, ktorí pôsobia na našich školách sú v období kedy čakajú na 2. kolo očkovania. Aj napriek tomu sa rozhodli nemyslieť na seba, ale obetovať sa pre zodpovedné plnenie svojho povolania. Prosíme, pomôžte im tým, že rovnako budete Vy pristupovať k dodržiavaniu platných opatrení a chrániť nás všetkých. Našou snahou je podať pomocnú ruku aj rodičom, ktorí to majú s deťmi doma mimoriadne náročné a preto od pondelka otvárame obe pracoviská našej materskej školy. Upozorňujeme však rodičov, že z organizačných dôvodov môže prísť k situácii, že deti nebudú navštevovať svoju kmeňovú škôlku. Pre deti, ktoré zostanú doma bude pripravené aj naďalej dištančné vzdelávanie.

Pred nástupom dieťaťa do materskej školy:

 • Rodič, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti sa pri nástupe dieťaťa do materskej školy musí preukázať negatívnym testom na COVID 19, ktorý nesmie byť starší ako 7 dní. 
 • Testovanie pre rodičov, prípadne detí zabezpečí MČ Bratislava-Lamač v Základnej škole na Malokarpatskom námestí počas víkendu dňa 7.3.2021 podľa harmonogramu testovania, ktorý  bude zverejnený na webovej stránke materskej školy. 
 • Rodič môže na testovanie využiť aj iné miesto.
 • Rodič vyplní tlačivá/rodič, dieťa/– Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie v deň nástupu do materskej školy.
 • Tlačivábudú k dispozíciina webovej stránke alebo v deň nástupu u službukonajúcej pani učiteľky.
 • V prípade, že dieťa pri nástupe bude mať príznaky zodpovedajúce ochoreniu COVID 19 - zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti ačuchu alebo iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest nebude môcť navštevovať materskú školu.

Pred nástupom žiaka do školy:

 • Rodič, ktorí žije so žiakom v spoločnej domácnosti pôjde na test na COVID 19. Test nemá byť starší ako 7 dní. Čím je test s bližším nástupom do školy, tým je to bezpečnejšie pre všetkých.
 • Testovanie pre rodičov, prípadne žiakov zorganizovala MČ Bratislava Lamač v Základnej škole dňa 6. 3.2021 podľa harmonogramu testovaniaktorý je zverejnený na webovej stránkezákladnej školy.
 • Rodič môže využiť aj iné miesto na testovanie. 
 • Rodič vyplní tlačivo –Čestné vyhlásenie obezinfekčnosti, ktoré prinesie dieťa vdeň nástupu do školy.Bez vyplneného apodpísaného tlačiva nebude dieťa pustené do školy.
 • Tlačivá sú kdispozícii na vrátnici školy alebo aj včase testovania, prípadne na našej webovej stránke.
 • Skontrolujte, či je Vaše dieťa zdravé anemá príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré môžu zodpovedať známym príznakom COVID 19 –zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti ačuchu alebo iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest.
 • Žiaci I. stupňa sú prihlásení na stravu automaticky. Ak nemáte záujem ostravu, alebo dieťa nedáte do školy, je potrebné hozo stravy odhlásiť do 8.3.2021 do 7:00 hod.Poplatok za stravu bude riešiť ŠJ dodatočne podľa Vašich doterajších platieb. 
 • Poučte svoje dieťa osprávaní sa včase pandémie a opravidlách vškole. Vysvetlíte mu, prečo je potrebnépravidlá dodržiavať.
Prevádzka MŠ a ZŠ od 8. marca

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.