Pre žiakov 9. ročníka sme pripravili vzdelávaciu prednášku o nebezpečenstvách rasizmu a extrémizmu

21.03.2022

Žiaci deviateho ročníka našej základnej školy si dnes ráno vypočuli vzdelávaciu prednášku na tému Nebezpečenstvá extrémizmu a rasizmu. Prednášajúcim lektorom bol Tomáš Földes zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Táto užitočná aktivita sa uskutočnila pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa za odstránenie rasovej diskriminácie.

 V tento deň, 21. marca 1960 sa v juhoafrickom meste Sharpeville uskutočnila dramatická udalosť, ktorá vstúpila do dejín ako Sharpevillský masaker. Dnes si ju pripomíname ako Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie. 21. marca 1960 sa v uliciach mesta zhromaždilo približne 5000 protestujúcich, ktorí sa rozhodli postaviť novovznikajúcemu režimu v krajine. Bol totiž schválený zákon, ktorý otvorene zaviedol rasovú diskrimináciu tamojších etnických domorodcov. Tento rasovo diskriminačný moment poznáme pod názvom apartheid. „Dav protestujúcich sa mlčky zhromaždil a ticho protestoval.  Establishment však vyslal obranné zložky a políciu, ktoré zasiahli proti nim tak brutálne, že v priebehu krátkej chvíle bolo vážne zranených 180 osôb. 29 detí a 69 dospelých bolo v dôsledku tohto zásahu  de facto zavraždených. Tento moment odvážneho boja, tichého vzdoru proti apartheidu, sa stal momentom, pre ktorý si pripomíname Deň za odstránenie rasovej diskriminácie,“ vysvetlil historické pozadie lektor Tomáš Földes.

 Mgr. Tomáš Földes
 Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval magisterské štúdium v odbore právo a magisterské štúdium v odbore vychovávateľstvo so špecializáciou na pedagogiku emocionálne a sociálne narušených na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Stredisku pracuje ako lektor, kde je zodpovedný za šírenie informácií a osvety o ľudských právach a o zásade rovnakého zaobchádzania v rámci celej Slovenskej republiky. Pripravuje a podieľa sa na tvorbe vzdelávacích metodík Strediska určených pre odbornú verejnosť, ale aj pre deti a mládež. V súčasnosti zastupuje Stredisko vo viacerých pracovných skupinách a výboroch v rámci poradných orgánov vlády. V oblasti ľudských práv sa angažuje takmer 17 rokov, z toho 15 na Stredisku a preto obdivuje ľudské práva v celej ich komplexicite. Zásadný význam má preňho princíp rovnosti, nezrušiteľnosti, nepremlčateľnosti, neodňateľnosti a nescudziteľnosti ľudských práv.

Čo pre neho znamená ľudskosť?

„Každý a každá z nás počas svojho života postupne odkrýva svoj kúsok ľudskosti a zrejme len mozaika všetkých týchto prítomných, minulých a budúcich kúskov by nám dovolila pochopiť skutočný rozmer ľudskosti. Rozlišovanie dobra a zla, toho, čo je správne a čo nie. Uvedomovanie si slobody a schopnosť dohodnúť sa na jej hraniciach a rešpektovať ich. Schopnosť stanoviť si pravidlá a riadiť sa nimi. Odpustenie, viera, nádej a láska. Snívanie, predstavivosť, tvorivosť a umenie. Nepokoj, nespokojnosť, nezlomnosť, záujem, hlad po pravde. Priateľstvo, súcit, solidarita, tolerancia, pomoc a rovnosť… Ľudskosť má mnoho tvárí. Tie temnejšie nevymenujem, lebo, a toto znie ako rozprávka, dobro nad nimi napokon vždy víťazí.“  

Zdroj: https://www.snslp.sk/o-nas/nas-tim/ 

Pre žiakov 9. ročníka sme pripravili vzdelávaciu prednášku o nebezpečenstvách rasizmu a extrémizmu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.