Pomoc Ukrajine: Čo robíme v týchto dňoch

Ľuďom prichádzajúcim z vojnou postihnutých oblastí sa naša mestská časť snaží pomáhať centralizovane a najmä koordinovane. Klientske centrum Lamač poskytuje odborné poradenstvo v oblasti adaptácie a riešenia nevyhnutných životných situácií, s ktorými sa v týchto dňoch utečenci z Ukrajiny musia vysporiadať. Nastavením systémovej pomoci sa  intenzívne zaoberáme a neustále aktívne podnikáme kroky k zlepšeniu a prehľadnosti toku informácií. Spracovali sme prehľadný zoznam, ktorý sa každým dňom rozrastá:

 • Poverený zástupca Združenia miest a obcí Slovenska pre civilné núdzové plánovanie a lamačský starosta Lukáš Baňacký pripravil jednotný logistický postup, podľa ktorého funguje zásobovanie a podpora v rámci územia Slovenska a materiálna pomoc smerom do vojnou postihnutých oblastí. Tento postup sa volá Logistický model komunál;
 • Kontaktným miestom pre materiálnu pomoc je na území našej mestskej časti Centrum sociálnych služieb Lamač v budove zdravotného strediska na Malokarpatskom námestí 2. Toto kontaktné miesto je v prevádzke od pondelka do piatku od 10:00 do 18:00. Odtiaľto je všetka materiálna pomoc denne presúvaná do okresného logistického centra v OC Bory Mall, kde je následne triedená a pravidelne expedovaná na Ukrajinu;
 • Zabezpečili sme presun dobrovoľníkov z radov ukrajinskej komunity v Lamači na východné hranice Slovenska, ktorí tlmočili a pomáhali utečencom;
 • Niekoľko študentiek z miestnej ukrajinskej komunity dobrovoľnícky pomáha s prekladom a tlmočením v Klientskom centre Lamač počas úradných hodín;
 • Vypracovali sme praktický manuál v slovenskom i ukrajinskom jazyku obsahujúci základné informácie a postupy pre ľudí v núdzi, ktorý plánujeme publikovať a tiež poskytnúť klientom – odídencom z Ukrajiny v našom Klientskom centre Lamač;
 • Počas dvoch týždňov sme sa snažili zachytiť všetky podnety a skúsenosti výsledkom ktorých je prehľadná evidencia osôb utekajúcich z miest postihnutých vojnovým konfliktom a ich nevyhnutých potrieb a požiadaviek, napr. v oblasti školstva, zdravotnej a sociálnej starostlivosti a možnosti zamestnania sa. 
 • Z webových stránok štátnych inštitúcií sme zosumarizovali informácie a začiatkom tohto týždňa sme ich zverejnili v novej sekcii na našom webe: https://www.lamac.sk/potrebujem-vybavit/ako-pomoct-ukrajine
 • Kolegovia z Inšpekcie verejného poriadku zisťujú počet utečencov na území našej mestskej časti, aby sme mali čo najpresnejší prehľad. Ak máte u seba ubytovaných ľudí z Ukrajiny, môžete túto skutočnosť nahlásiť na Klientskom centre Lamač počas úradných hodín, čím opätovne môžeme upresniť zbierané dáta a hlavne zamerať sa na činnosti, v ktorých je potrebné rozvinúť našu činnosť;
 • Komunikujeme s riaditeľkami základnej školy a materskej školy kvôli kapacitným možnostiam pre umiestnenie detí. V miestnej ukrajinskej komunite komunikujeme so ženami s pedagogickým vzdelaním, u ktorých je potenciál možného zapojenia sa do procesu predškolskej výchovy. Bohužiaľ, súčasná legislatíva im neumožňuje pôsobiť vo svojom odbore na Slovensku, preto starosta Lamača komunikuje s ministerstvom školstva o udelení výnimky. V prípade úspešnosti rokovaní, máme k dispozícii jednu voľnú triedu v materskej škole na Boroch, kde by mohla prebiehať výučba. 
 • Taktiež sa zaoberáme možnosťou stravovania v školskej jedálni, ktorá je v súčasnosti personálne poddimenzovaná. Promptne sme zverejnili inzeráty v slovenskom aj ukrajinskom jazyku a už dnes evidujeme dopyt na vyhlásené voľné pracovné miesta a komunikujeme s dámou s adekvátnym vzdelaním, ktorá do jedálne bude môcť nastúpiť hneď po vybavení dočasného útočiska. 
 • Pracovné pozície pre odídencov sme vytvorili i v stále personálne poddimenzovaných školských jedálňach, Komunálnych službách Lamač, ako aj v rámci dobrovoľníckej činnosti na Klientskom centre Lamač a Kontaktnom mieste pre materiálnu pomoc. 
 • Referát sociálnych vecí začína riešiť možnosť aktivačných prác, kde aj týmto spôsobom by sme chceli pomôcť, no bohužiaľ súčasná legislatíva zatiaľ alternatívu tejto formy zamestnania pre cudzincov nepripúšťa.
 • Vyčlenili sme byt na Heyrovského 4 za účelom pomoci ukrajinským rodinám. Zariadili sme ho a vybavili základnou materiálnou pomocou. Spolupracujeme i s miestnou farnosťou, kde sme v rámci materiálnej a technickej pomoci pripravili priestory na prichýlenie ďalších odídencov z Ukrajiny.
 • Zároveň by sme sa radi touto cestou poďakovali všetkým, ktorí prispeli do miestnej zbierky materiálnej pomoci, ako aj tým, ktorí v týchto neľahkých dňoch prichýlili do svojich príbytkov ľudí v núdzi. Prosíme o zdieľanie informácií a vzájomnú koordináciu, tak aby vynaložené úsilie bolo prínosom pre tých, ktorí to v týchto ťažkých časoch potrebujú. 

Pozrite si aj aktuálne video starostu Lukáša Baňackého. 

Informácie pre osoby prichádzajúce z vojnou postihnutých oblastí Praktický manuál v slovenskom jazyku

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙНИ РАЙОНІВ Практичний посібник українською мовою

Pomoc Ukrajine: Čo robíme v týchto dňoch

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.