Podujatia pre deti sú zrušené

05.06.2021

Vážené dámy a páni, 

z dôvodu identifikovanej nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v radoch detí navštevujúcich školské a predškolské zariadenia, pristúpila Mestská časť Bratislava-Lamač k zrušeniu podujatí, pri ktorých dochádza ku koncentrácii osôb. Napriek tomu, že na úseku krízového riadenia nebolo prijaté celoplošné opatrenie v rámci územia, odporúčame vám upustiť od konania hromadných podujatí, a to najmä tých, pri ktorých dochádza ku kontaktu detí. 

V Bratislave 5. júna 2021

Lukáš Baňacký, predseda Krízového štábu MČ Bratislava-Lamač

Podujatia pre deti sú zrušené