Pestrý deň v DSS Rozsutec

30.09.2021

DSS Rozsutec zorganizoval v septembri už dvanásty ročník športového podujatia Pestrý deň. Len čo sa súťažiaci zaregistrovali a prevzali si súťažné kartičky a čísla, mohla sa začať súťaž výhrychtivých družstiev na Partizánskej lúke z 10 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Súťažiacich jednotlivým súťažnými stanovišťami sprevádzali už po dvanásty rok dobrovoľníci z Mestských lesov v Bratislave, záchranári zo Slovenského Červeného Kríža a nakoniec nás poctili svojou  návštevou aj hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru z Dúbravky. Súťažiacich prišiel povzbudiť aj pán podpredseda BSK Mikuláš Krippel a poslankyňa BSK Lívia Poláchová. 

Všetci súťažiaci úspešne prekonali súťažné disciplíny v hode granátom, v orientácii na mape, spoznávanie lesa a podanie prvej pomoci. Niektorým sa tiež podarilo precvičiť si hasenie ohňa silnou hasičskou hadicou. Predpoludním boli vyhlásené výsledky, kde každý zúčastnený prijímateľ sociálnych služieb získal medailu a balíček plný prekvapení. Dobrovoľníci si tiež prevzali medaily a ručne pomaľované poháre, v ktorých sa ukrývali ponožky. Po súťažnom zápolení sa súťažiaci občerstvili chutným jedlom a odchádzali spokojní,  obohatení o nové zážitky, s batôžkami s peknými darčekmi a tešiaci sa na ďalší ročník. 

Za všetky zážitky spomenieme súťažiaceho Petra, ktorý svojej novej sociálnej pracovníčke v decembri minulého roka sľúbil, že jej v lete ukáže Pestrý deň. Po súťažiach jej víťazoslávne povedal: „Tak toto je ten Pestrý deň!“ Uznáte, že po takýchto vyhláseniach organizátori už potichu chystajú ročník nasledujúci. 

Tím DSS Rozsutec


Pestrý deň v DSS Rozsutec