Oznam - Zber domového odpadu s obsahom škodlivín

08.10.2020

Zber domového odpadu s obsahom škodlívín bude 17.10.2020 v čase od 10,30-12,30 h na obratisku MHD na Segároch

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín

Oznam - Zber domového odpadu s obsahom škodlivín