Výpadok dodávky tepla na Studenohorskej ulici - aktualizácia

30.12.2020

Dispečing Lamač informuje obyvateľov časti ulice Studenohorská, kde došlo v uplynulých dňoch k výpadku dodávky tepla, že porucha bola zo strany prevádzkovateľa odstránená dňa 28.12.2020.

Odporúčame obyvateľom, ktorí majú problémy s vykurovaním aj k dnešnému dňu, aby kontaktovali dodávateľa tepla - spoločnosť BES, s.r.o. prostredníctvom svojho správcu.

Zároveň upozorňujeme obyvateľov na potrebu odvzdušniť vykurovacie okruhy v najvyšších bodoch. (Na radiátoroch v bytoch na najvyšších poschodiach).
Výpadok dodávky tepla na Studenohorskej ulici - aktualizácia