Oprava chodníka a vozovky na Podháji od 20. septembra

10.09.2021

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) plánuje začať v pondelok 20.9.2021 s opravou chodníka a vozovky na ulici Podháj v našej mestskej časti v úseku križovatky Cesta na Klanec - Podháj. Predpokladané ukončenie prác je 24.10.2021.

Ide  o opravu cca 195 m2 chodníka a 510 m2  vozovky. Dĺžka opravy je cca  200 m.

  • Oprava spočíva vo výmene podkladových  a vrchných vrstiev vozovky a chodníka, v realizácií prídlažby a výškovej úprave obrubníkov
  • Doprava bude čiastočne obmedzená podľa odsúhlaseného POD, premávka bude dočasne riadená svetelnou signalizáciou

Realizátor prác: Pavol Šikyňa, 0903 370 969
Dopravné značenie zabezpečuje: Pavol Šikyňa, MBM group

Link na opravu.

Link na ďalšie aktuálne uzávierky a obmedzenia v Bratislave

Link na aktuálny plán opráv komunikácií v správe mesta

Oprava chodníka a vozovky na Podháji od 20. septembra