OLO pokračuje v rozširovaní zberu jedlých olejov a tukov do Lamača

Okrem postupného zavádzania zberu kuchynského bioodpadu rozširuje hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) aj zber jedlých olejov a tukov. Po Petržalke, Novom Meste a Vajnoroch nasledujú mestské časti Lamač, Devín a Devínska Nová Ves. Ku koncu roka 2022 budú zapojené všetky mestské časti Bratislavy.Triedením jedlých olejov a tukov možno zabrániť rôznym nežiaducim dopadom na životné prostredie. Tento druh odpadu je zároveň možné zužitkovať pri výrobe biopalív. 

 V druhej polovici júna 2021 OLO do zberu jedlých olejov a tukov pilotne zapojila mestskú časť Petržalka. Následne boli do zberu zapojenéaj Nové Mesto a Vajnory, v ktorých sú vo vybraných stanovištiach pri bytovkách umiestnené 120 litrové oranžové zberné nádoby. Doteraz vyzbierali 8,5 ton jedlých olejov a tukov.
 Zber bude postupne rozšírený na územie celého hlavného mesta,atopodľa nasledovného harmonogramu:

  • Lamač, Devín, Devínska Nová Ves:distribúcianádob v mesiacoch máj-jún2022, začiatok zberu v mesiacoch jún-júl 2022,
  •  Ružinov a Rača:distribúcia nádobv mesiacoch júl-august2022, začiatok zberu v mesiacoch august-september2022,
  •  Staré Mesto, Vrakuňa, Podunajské Biskupice: distribúcia nádob v mesiacoch september-október2022, začiatok zberu: október-november 2022,
  •  Karlova Ves, Dúbravka, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo: distribúcia nádob v mesiacoch november-december2022, začiatok zberu v mesiacoch december 2022-január 2023. 

 V nasledujúcich mesiacoch OLO plánuje umiestniť spolu 500 oranžových zberných nádobdovšetkých mestských častíBratislavy. Navrhovanie optimálneho počtu nádob bolo inšpirované aj skúsenosťami zo zahraničia, kde sa ukázalo, že množstvo vyzbieraných jedlých olejov nie je závislé od množstva nádob. Vďalších fázach tohto projektu sa zameria na poskytnutie vyššieho komfortu pre obyvateľov, a to najmä v súvislosti s dostupnosťou nádob a pri riešeniach pre obyvateľov rodinných domov.

Prečo je dôležitý zber jedlých olejov a tukov? 

Jedlé oleje a tuky vylievané do kuchynských drezov či WC spôsobujú upchatie odtokových potrubí, nesprávny chod kanalizačnej siete a problémy v čistiarni odpadových vôd. Tam výrazne znižujú čistiacu schopnosť mikroorganizmov, musia sa nákladne a prácne odstraňovať, pričom zvyšky sa postupne rozkladajú a zapáchajú. V potrubnej sieti sa tiež vytvárajú nánosy, na ktoré sa hromadia ďalšie zvyšky jedál, a tie sa stávajú ľahko dostupnou potravou pre hlodavce. Vedeli ste, že pár kvapiek oleja môže znečistiť stovky litrov vody? Tento druh odpadu znečisťuje ako pitnú vodu, tak aj povrchové a podzemnévody.

Všetkým týmton ežiaducim účinkom môžeme predchádzať zberom jedlých olejov a tukov. Použité oleje a tuky sú navyše znovu použiteľnými surovinami, ktoré je možné zužitkovať pri výrobe biopalív. Tento druh odpadu nachádza využitie v odvetví energetiky, dopravy či logistiky. 

Aký typ olejov a tukov sa zbiera a čo nepatrí do oranžových nádob? 

Na zber sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, olivový a pod.) a živočíšnych tukov (maslo, masť, výpek). Oleje musia byť zbavené tuhých nečistôt – zvyškov jedál, preto je vhodné ich precediť cez sitko. Do zbernej nádoby možno umiestniť precedené oleje a tuky z akéhokoľvek jedla, napríklad oleje zo šalátov, olej z konzervovaných potravín, pevné tuky ako maslo a masť či olej z vyprážania a fritovania.

Do oranžových nádob na zber jedlých olejov a tukov nepatria mazivá, motorové a hydraulické oleje, oleje v sklenených fľašiach, prázdne obaly z olejov či tukov, ani iné komunálne odpady. 

Odvoz vyzbieraného oleja je realizovaný 1 x mesačne. V prípade skoršieho naplnenia nádoby môže správca nehnuteľnosti požiadať o mimoriadny odvoz odpadue-mailom na zakazka@olo.sk,prípadne telefonicky +421 2 50 110 111.

Olej je aj naďalej možné odovzdať na zberných dvoroch OLO.

Ako zbierať jedlé oleje a tuky? 

 

  1. Použitý jedlý kuchynský olej zbavíme tuhých nečistôt. 
  2. Jedlý olej, ktorý má izbovú teplotu, prelejeme do plastovej fľaše so závitovým uzáverom.
  3. Plastovú fľašu pevne uzatvoríme.
  4. Uzatvorenú plastovú fľašu, ktorá je naplnená jedlým olejom, vložíme do oranžovej zbernej nádoby v stanovišti. 

Prosíme nevylievajte olej priamo do zberných nádob v stanovišti. 

Aktuálne informácie o zbere jedlých olejov a tukov v Bratislave nájdete na: www.olo.sk/olejeatuky

 

OLO pokračuje v rozširovaní zberu jedlých olejov a tukov do Lamača

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.