OLO - počas vianočných a novoročných sviatkov

17.12.2020

Vážení občania, spoločnosť OLO, a.s. Vám bude aj počas vianočných dní, teda od 24.12. do 26.12.2020 a rovnako aj na sviatok Troch kráľov, teda 6.1.2021, zabezpečovať odvoz odpadu v súlade s harmonogramom odvozu odpadu. Na nový rok, teda 1.1.2021 odvoz nebude vykonávaný. Náhradný odvoz za 1.1.2021 sa bude vykonávať v termíne od 30.12. 2020 do 5.1.2021. Presný rozpis náhradných odvozov nájdete na našej stránke www.olo.sk 

Služby OLO a.s.
 počas vianočných a novoročných sviatkov 2020 - 2021

Dátum

Deň

Zákaznícke centrum*

Harmonogram odvozu     zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu papier, plasty sklo**

Zberný dvor

ZEVO

21.12.2020

pondelok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

22.12.2020

utorok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

23.12.2020

streda

7:00 - 12:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00 – 13:00

24.12.2020

štvrtok

7:00 - 12:00

podľa harmonogramu

zatvorený

6:00  - 12:00

25.12.2020

piatok

7:00 - 12:00

podľa harmonogramu

zatvorený

6:00  - 12:00

26.12.2020

sobota

zatvorené

podľa harmonogramu

zatvorený

6:00  - 11:30

27.12.2020

nedeľa

zatvorené

nevykonáva sa

zatvorený

bez príjmu

28.12.2020

pondelok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

29.12.2020

utorok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

30.12.2020

streda

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

31.12.2020

štvrtok

7:00 - 12:00

podľa harmonogramu

8:00  - 12:00

6:00 – 12:00

1.1.2021

piatok

zatvorené

Odvoz 1.1. nebude vykonaný.
Náhradný odvoz bude vykonávaný od 30.12. do 5.1. viac na www.olo.sk

zatvorený

bez príjmu

2.1.2021

sobota

zatvorené

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 11:30

3.1.2021

nedeľa

zatvorené

nevykonáva sa

zatvorený

bez príjmu

4.1.2021

pondelok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

5.1.2021

utorok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

6.1.2021

streda

7:00 - 13:00

podľa harmonogramu

zatvorený

6:00  - 12:00

7.1.2021

štvrtok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

8.1.2021

piatok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

9.1.2021

sobota

zatvorené

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 11:30

10.1.2021

nedeľa

zatvorené

nevykonáva sa

zatvorený

bez príjmu

*Zákaznícke centrum vybavuje požiadavky výlučne telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk
** Zber odpadu môže byť ovplyvnený mimoriadnymi udalosťami, ako napríklad snehová kalamita, hromadné havárie z dôvodu zľadovatenej komunikácie a pod. Zber biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov je v zmysle VZN 6/2020 vykonávaný od marca do konca novembra. Po celý rok je možné využiť na odovzdanie odpadu zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2, Bratislava.
 *** ZEVO - Zariadenie na energetické využitie odpadov (Spaľovňa sa zmenila na ZEVO).

OLO -  počas vianočných a novoročných sviatkov