Nové pandemické pravidlá budú platné od 19. januára

12.01.2022

Protipademické opatrenia sa od 19. januára zmenia, vláda totiž schválila ich nové znenie. Platné majú ostať najviac štyri týždne po vrchole vlny omikron. Nový režim sa bude týkať vysokorizikových hromadných podujatí ako svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky či hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania. Hlavné budú dve zmeny. Jednou bude vytvorenie režimu OP+, ktorý bude potrebný na návštevu najviac rizikových podujatí. Pri ňom už nebudú stačiť dve dávky vakcíny ani prekonanie ochorenia. Druhou hlavnou zmenou bude, že v režime OP sa bude uznávať prekonanie ochorenia len 90 dní od pozitívneho výsledku PCR testu. Doteraz to bolo 180 dní. Prekonanie ochorenia sa nebude uznávať v prípade, že ho má človek potvrdené len antigénovým testom.
Skráti sa aj čas uznávania zaočkovanosti, a to z jedného roka na deväť mesiacov. Táto zmena bude platiť až od 1. februára. Dovtedy zostáva v platnosti jednoročné uznávanie očkovania. Ak niekto dostal tretiu alebo v prípade vakcíny Johnson & Johnson druhú posilňujúcu dávku, predlžuje sa trvanie očkovania o deväť mesiacov. A OTP režim bude aj v taxíkoch a v diaľkových spojoch.

Prevádzky a služby budú môcť byť otvorené len od 5.00 h do 22.00 h. V prípade zamestnania sa má využívať v maximálnej možnej miere inštitút práce z domu, teda home office. Prezenčne bude platiť režim OTP, pričom test bude vyžadovaný aspoň dvakrát do týždňa.
Reštaurácie budú v režime OP, a to iba sedenie a obsluha bude možná iba pri stole vrátane terasy. Respirátor bude povinný mimo stola a mimo konzumácie. V režime základ (všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania) bude môcť fungovať len okienkový predaj.
 Ubytovacie zariadenia budú môcť fungovať v režime OP plus bez limitu. Tento režim vyžaduje buď kompletné očkovanie s testom, alebo kompletné očkovanie s "booster" dávkou či prekonaním ochorenia. Materiál hovorí aj o tom, že využívanie spoločných priestorov je hromadné podujatie podľa pravidiel pre hromadné podujatia. Režim základ bude zakázaný okrem karanténnych zariadení a ubytovaní dlhodobého charakteru.
Tieto opatrenia sú náhradou za doposiaľ platný COVID automat. Návrh by mal priniesť zjednodušenie a zjednotenie opatrení na dobu určitú, teda počas rastovej fázy vlny omikronu do jednoznačného poklesu vlny. Opatrenia sa navrhujú jednotne pre celé územie SR. 

Čo znamenajú jednotlivé režimy:

Základ:

 • všetci bez ohľadu na očkovanie, prekonanie či testovanie.

OTP:

 • ľudia, ktorí sú kompletne zaočkovaní, testovaní (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový test 48 hodín) alebo ochorenie prekonali za posledných 90 dní (pozor, zmena z pôvodných 180 dní).

OP:

 • kompletne zaočkovaní ľudia počas deviatich mesiacov od ukončenia základnej očkovacej schémy alebo od poslednej posilňujúcej dávky,
 • ľudia po prekonaní covidu viac ako 180 dní s aspoň jednou dávkou vakcíny (ak bola vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia, ktoré potvrdil PCR test),
 • ľudia po prekonaní covidu – maximálne 90 dní od pozitívneho PCR testu,
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov,
 • dočasne alebo trvalo kontraindikovaní ľudia, ktorí musia mať platný certifikát a platný test (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový test 48 hodín).

OP+

 • plne zaočkovaní s posilňujúcou dávkou (teda ľudia po tretej dávke alebo v prípade očkovania vakcínou od Johnson & Johnson po druhej dávke),
 • plne zaočkovaní (dvomi dávkami) a po prekonaní covidu (do 180 dní od pozitívneho PCR testu),
 • plne zaočkovaní (dvomi dávkami) s testom (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový test 48 hodín),
 • po prekonaní covidu viac ako 180 dní a jedna dávka vakcíny (ak bola vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia, ktoré potvrdil PCR test) a test (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový test 48 hodín),
 • po prekonaní covidu – najviac 90 dní od pozitívneho PCR testu a test (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový test 48 hodín),
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov a test (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový test 48 hodín),
 • deti od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18 rokov s plným zaočkovaním (dve dávky) a test (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový/LAMP test 48 hodín),
 • dočasne alebo trvalo kontraindikovaní ľudia, ktorí musia mať platný certifikát a platný test (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový test 48 hodín).

Zdroje: TASR, Denník N

Nové pandemické pravidlá budú platné od 19. januára