NDS spustila verejné obstarávanie na zhotovenie protihlukovej steny

Po protihlukovej stene v našej mestskej časti volajú Lamačania už dlhé roky. Jej potrebu minulý rok ešte viac umocnilo nepremyslené zvýšenie maximálnej povolenej rýchlosti na bratislavskej diaľnici až na 130 km/h.
V týchto dňoch sa nám však začalo blýskať na lepšie časy. Národná diaľničná spoločnosť totiž spustila verejné obstarávanie na zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač.
 Predmetom zákazky je naprojektovať, vybudovať a skolaudovať dočasné protihlukové steny po oboch stranách a v jej stredovom páse diaľnice D2, a to systémom mobilných protihlukových stien kombinovaného so záchytným bezpečnostným zariadením. Návrh protihlukových stien vyplynul podľa NDS z potreby zníženia hlukovej záťaže z cestnej dopravy diaľnice D2, keďže kvôli zvyšujúcej sa intenzite dopravy sú prekročené prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
 Zverejnený projekt však rieši iba časť úseku D2 od čerpacej stanice Slovnaft po OBI. Obyvatelia aj samospráva dlhodobo upozorňujú na neriešený úsek medzi severným portálom tunela Sitina a čerpacou stanicou Slovnaft. Hluk z tejto časti diaľnice je veľkým problémom pre obyvateľov žijúci v lokalite Zečák.

Budúca protihluková stena.

Protihluková stena mala byť v Lamači už dávno

V našej mestskej časti prebieha od 1. januára 2021 Kontinuálny monitoring dopravy, ovzdušia, hluku a prchavých látok. Spracovateľom analýzy tohto monitoringu bol za kalendárny rok 2021 doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý sa pre magazín Lamačan vyjadril aj k potrebe protihlukovej steny. „Plánovaná protihluková stena pozdĺž diaľnice D2 je v Lamači potrebná.Nemáme síce prehľad o celkovom rozsahu plánovanej protihlukovej steny, ale merania úrovne hluku v lokalite Lamačská cesta a Hodonínska ulica (juh) v roku 2021 jednoznačne prekračujú aj uvedené vyššie limity vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Limitná hodnota priemerného hluku v lokalite Lamačská cesta pre deň a večer je 60 dB, pre noc 50 dB. Hodnota je opakovane prekračovaná,“ povedal.
 Na základe údajov v prvom roku monitoringu bolo podľa docenta Triznu možné urobiť poradie priorít, ktorým by sa mala naša mestská časť venovať. Na prvom mieste je to jednoznačne hluk. „Hluk z diaľnice D2 a z paralelných komunikácií Lamačská cesta a Hodonínska ulica je faktor, ktorý výrazne negatívne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov, resp. návštevníkov. Je svojím spôsobom zarážajúce, že protihluková stena nebola vybudovaná paralelne s výstavbou úseku diaľnice D2, ktorý končil na úrovni Lamačskej cesty. Úsek diaľnice s označením Lamačská cesta – Staré Grunty, na ktorý sa v roku 2002 spracovávala environmentálna štúdia EIA v zmysle platného zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov činnosti na životné prostredie bol protihlukovými opatreniami vybavený už v projekte, ktorý bol dodaný od začiatku posudzovania,“ dodal.

Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 19 miliónov EUR.

  

NDS spustila verejné obstarávanie na zhotovenie protihlukovej steny

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.