Na zber vianočných stromčekov je v Bratislave viac ako 500 ohrádok

05.01.2022

Hlavné mesto bude aj tento rok zbierať vianočné stromčeky zo špeciálnych drevených ohrádok. Po minuloročnom pilotnom projekte hlavného mesta a spoločnosti Odvoz a likvidácie odpadu (OLO a.s.) sa tento spôsob zberu a odvozu rozšíril na celé územie mesta. Obyvateľky a obyvatelia tak ohrádky nájdu v každej mestskej časti. Ich využitím prispejú k čistejším verejným priestranstvám v Bratislave.  Odprevadiť svoj stromček na cestu naspäť do prírody môžu prostredníctvom viac ako 500 ohrádok. 

Drevené ohrádky určené na odzdobené vianočné stromčeky hlavné mesto do ulíc Bratislavy prvýkrát prinieslo v januári a februári 2021. Z takmer stovky nainštalovaných ohrádok vyzbieralo približne 150 ton drevín. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom obyvateľova systematický zber a odvoz použitých stromčekov preto tento rok rozšírilo do všetkých mestských častí. Inštalácia prebiehala postupne od polovice decembra. V celej Bratislave je k dispozícií počas januára a februára 2022 viac ako 500 ohrádok.

Bratislavčanky a Bratislavčanov prosíme, aby na odkladanie vianočných stromčekov maximálne využívali ohrádky vo svojej mestskej časti. Najbližšiu ohrádku v okolí nájdu obyvatelia na mape: www.olo.sk/stromceky

Stromčeky sa budú odvážať týždenne v období od 10. 1. 2022 do 11. 2. 2022 podľa obvodov. V Lamači to budú štvrtky.

Využitím drevených ohrádok vo svojej mestskej časti obyvateľky a obyvatelia prispejú k tomu, že verejné priestranstvá budú čistejšie. Pravidelne sa totiž stávalo, že použité vianočné stromčeky boli rozhádzané v uliciach mesta. Zároveň dajú drevinám druhú šancu, pretože vyzbierané stromčeky budeme zhodnocovať v kompostárni, kde sa premenia na živiny pre pôdu a nakoniec sa vrátia naspäť do prírody. 

Organizovaný zber vianočných stromčekov prostredníctvom drevených ohrádok je ekologickejší, obyvatelia ale môžu využiť aj zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2.  V krajnom prípade môžu obyvatelia bytoviek ukladať stromčeky aj na svoje obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu a obyvatelia rodinných domov ich zase môžu ukladať k nádobám na sklo. 

Na zber vianočných stromčekov je v Bratislave viac ako 500 ohrádok