Meteostanica na budove miestneho úradu je súčasťou medzinárodného projektu

02.03.2021

V pondelok, 1 .marca, sme na budovu miestneho úradu osádzali meteostanicu, ktorá je súčasťou projektu ARCH -  Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám. (Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards).
Ide o medzinárodný projekt financovaný grantom EÚ programu HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, zameraný na aplikovaný výskum, na štúdie ohrození historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy, akými sú prívalové dažde, suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby mestského rozvoja a územného plánovania.
Cieľom projektu je analýza súčasného stavu a zhodnotenia zraniteľnosti historicky a kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s cieľom navrhnúť vhodné postupy adaptácie a ich začlenenie do územného plánovania, resp. do procesu posudzovania investičných činností alebo do procesu tvorby strategických dokumentov.
Do projektu sú zapojené pilotné mestá Bratislava, talianske Camerino, španielska Valencia a nemecký Hamburg.
Partnerom projektu je aj Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta UK.

img-20210301-wa0004.jpg

Meteostanica na budove miestneho úradu je súčasťou medzinárodného projektu