Krízový režim v materskej škole a v škole

05.01.2021

Oznam pre rodičov škôlkarov:
Vážení rodičia, keďže je epidemická situácia na Slovensku vážna, v zmysle usmernení Ministerstva škostva, vedy, výskumu a športu SR a po rozhodnutí zriaďovateľa, budú materské školy fungovať v krízovom režime pre deti, ktorých obaja rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre.
Tých rodičov, ktorých sa týka výnimka prosíme, aby mailom do štvrtka 7.1. 2021 zaslali na adresu msheyrovskeho@gmail.com pracovne zaradenie a výnimku od zamestnávateľa na cestu do a z práce. Platí pre oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Oznam pre rodičov školákov:
Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa všetci žiaci základnej školy v čase od 11.1. 2021 do 15. 1. 2021 budú vzdelávať dištančne.
Škola môže otvoriť ŠKD pre deti rodičov, ktorí obaja pracujú ako zdravotníci alebo pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Rodičov, ktorých sa výnimka týka prosíme, aby nám do štvrtku 7. 1. 2021 zaslali mailom na adresu info@skolalamac.sk svoje pracovné zaradenie a výnimku od zamestnávateľa na cestu do a z práce. Požiadavka sa vzťahuje na oboch rodičov dieťaťa súčasne.

Krízový režim v materskej škole a v škole