Májový zápis do materskej školy

06.04.2021

Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ informuje o zápise detí do materskej školy na školský rok 2021/2022. Ten je stanovený termín od 1. mája 2021 do 15. mája 2021.

 
Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do materskej školy:

 •  Žiadosť je možné stiahnuť na stránke http://www.dietkykvietky.sk/
 • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa organizuje bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov elektronickou formou, a to zaslaním vyplnenej žiadosti (oskenovanej prípadne odfotenej; podmienkou je čitateľná podoba) na adresu: prihlasky@dietkykvietky.sk  Následne je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať. Podpísanú žiadosť môžete poslať poštou na adresu: Materská škola Heyrovského č. 4, 841 03 Bratislava.  Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.
 •  Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiesteho roku veku.
 •  Prednostne sa prijímajú:
  a) deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávanie povinné
  b) deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania V prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie v materskej škole budú v rámci určených ostatných podmienok prijímania detí do materskej školy prednostne prijímané:
  c) deti, ktoré majú v MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do materskej školy
  d) deti, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava- Lamač.

Mestská časť Bratislava-Lamač je zriaďovateľom materskej školy Heyrovského 4 a jej elokovaných pracovísk materská škola Malokarpatské námestie 6 a materská školy Milana Šimečku 4 /MŠ Bory/. Tieto materské školy sú spádovými materskými školami pre deti s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Lamač. Povinné predprimárne vzdelávanie si plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. V žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok (2021/2022) má zákonný zástupca možnosť vybrať si jednu z vyššie uvedených materských škôl.
Bližšie informácie podá záujemcom Materská škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Lamač na telefónnom čísle 0948186496.

Zápis do materskej školy 2021/2022

Májový zápis do materskej školy

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.