Lamač upratuje 2020 - veľkokapacitné kontajnery

  1. Veľkokapacitné kontajnery (VKK) slúžia všetkým obyvateľom (nie sú pristavované pre potreby jednotlivca).
  2. VKK slúži na uloženie objemového odpadu z domácností ako je napríklad starý nábytok (postele, sedačky, kuchynské linky a pod.).
  3. Veľkoobjemný odpad musí byť rozložený, nie v celosti !!! (kvôli šetreniu miesta)
  4. Je zakázané preplňovať VKK (v prípade preplnenia nebudú vyvezené).
  5. Do VKK je prísne zakázané vhadzovať stavebný odpad, elektroodpad, nebezpečný a toxický odpad ako aj bioodpad.
  6. Každý občan je povinný dodržiavať čistotu a poriadok okolo miesta pristavenia.
  7. Každý občan je povinný konať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch) a tak isto v súlade s platným VZN MČ BA – Lamač č. 3/2009 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti.
  8. Každý občan, ktorý nedodrží platné normy a zákony môže byť pokutovaný.

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov na území mestskej časti Bratislava - Lamač 2020 (PDF)

Lamač upratuje 2020 - veľkokapacitné kontajnery

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.