Ktorý projekt dostane financie z participatívneho rozpočtu? Hlasujte do 30. júna!

15.06.2021

Po zasadnutí Komisie pre participatívny rozpočet postúpilo do verejného hlasovania 5 projektov.

Naša mestská časť rozdelí financie medzi tých uchádzačov, ktorí získajú najviac hlasov.

Od 15. až do 30. júna môžete hlasovať online na tomto linku. 

Hlasovať môžete aj vyplnením hlasovacieho lístka na Klientskom centre v budove miestneho úradu na Malokarpatskom námestí č. 9.

O váš hlas sa uchádzajú tieto projekty:

  1. Čarodejník z krajiny, Oz - KOMUNITNÝ PARK
  2. Pavel Pazerini - NEVÁHAJ A POKÚS SA ZACHRÁNIŤ ŽIVOT _ AUTOMATICKÝ LAICKÝ DEFIBRILÁTOR (AED)
  3. Rodinné centrum - Obláčik, o.z. - RAJSKÁ ZÁHRADA PRE DETI
  4. Občianske združenie sv.Margity - VYTVORENIE ŽIVÉHO VEREJNÉHO PRIESTORU PRI KAPLNKE SV. ROZÁLIE
  5. OZ B-S 13/Stoh - VYTVORENIE ŽIVÉHO VEREJNÉHO PRIESTORU - VRANČOVIČOVA ULICA
Ktorý projekt dostane financie z participatívneho rozpočtu? Hlasujte do 30. júna!