Informácie o distribúcii košíkov, vreciek a letákov k triedeniu kuchynského odpadu

01.10.2021

Distribúcia košíkov, vreciek a informačných letákov k zberu kuchynského odpadu pokračuje podľa harmonogramu spoločnosti OLO.

📍1.10.2021 bude prebiehať distribúcia pred vašimi bytovkami na uliciach:

👉Heyrovského

👉Cesta na Klanec 42A, 42B, 42C a 42D

📍2.10. 2021 na uliciach:

👉Studenohorská

👉Hany Ponickej

♻Prosíme vás, aby ste v čase, ktorý je v harmonograme uvedenom na plagáte vo vašom vchode boli pred bytovkou, kde vám košíky budú odovzdané, spolu so všetkými užitočnými informáciami. Pre tých, ktorí nie sú majiteľmi bytov je postačujúci súhlas majiteľa (nemusí byť overený).

👉Časy distribúcie od pondelka do piatka od 16:00 do 20:00 a v sobotu od 9:00 do 18:00

📍Ďalšie dni na distribúciu nádob budú 9.10. a 16.10. v distribučných centrách:

👉9. 10. 2021 od 10:00 do 13:00 trhovisko pred MiÚ Lamač a 

od 14:00 do 17:00 bývalá požiarna stanica na Vrančovičovej ul.

👉16. 10. 2021 od 10:00 do 13:00 Materská škola Bory a

od 14:00 do 17:00 bývalá budova verejného osvetlenia na ulici Pod násypom.

Informácie o distribúcii košíkov, vreciek a letákov k triedeniu kuchynského odpadu