Harmonogram pristavovania kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad

01.07.2021

Harmonogram pristavovania kontajnerov  na biologicky rozložiteľný odpad v júli - auguste


 

Pristavenie

Odvoz

Miesto pristavenia9.7.2021

Piatok

12.7.2021

Pondelok

Segnáre (obratisko MHD)


Vrančovičova – požiarna zbrojnica


16.7.2021

Piatok

19.7.2021

Pondelok

Za budovou MÚ Lamač


Rozálska (nám. pod Rozálskou kaplnkou)


23.7.2021

Piatok

26.7.2021

Pondelok

Cesta na Klanec 12


Pod Zečákom 85 – slepá ulica


30.7.2021

Piatok

2.8.2021

Pondelok

Segnáre (obratisko MHD)


Vrančovičova – požiarna zbrojnica


6.8.2021

Piatok

9.8.2021

Pondelok

Za budovou MÚ Lamač


Rozálska (nám. pod Rozálskou kaplnkou)


13.8.2021

Piatok

16.8.2021

Pondelok

Cesta na Klanec 12


Pod Zečákom 85 – slepá ulica


20.8.2021

Piatok

23.8.2021

Pondelok

Segnáre (obratisko MHD)


Vrančovičova – požiarna zbrojnica


27.8.2021

Piatok

30.8.2021

Pondelok

Za budovou MÚ Lamač


Rozálska (nám. pod Rozálskou kaplnkou)


Harmonogram pristavovania kontajnerov  na biologicky rozložiteľný odpad