Dôležitý oznam pre pacientov MUDr. Kollárovej

08.10.2020

Dňa 24. septembra prevzal Bratislavský samosprávny kraj do úschovy zdravotnú dokumentáciu spoločnosti KollMed s.r.o., zastúpenú MUDr. Margitou Kollárovou, poskytovateľkou  zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo, s miestom prevádzky Malokarpatské námestie 2.

Doktorka Kollárová ukončila svoju činnosť na vlastnú žiadosť. V prípade, že pacient potrebuje svoju zdravotnú dokumentáciu a jeho poslednou lekárkou bola MUDr. Kollárová, je potrebne, aby uzatvoril dohodu s novým lekárom, ktorý si následne jeho dokumentáciu vyžiada od BSK.

Postupujte podľa nasledovných pokynov:

*Po písomnom uzatvorení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti /všeobecné lekárstvo/ požiada novy poskytovateľ BSK o zaslanie zdravotnej dokumentácie. V žiadosti je potrebné uviesť meno predchádzajúceho lekára.

*Žiadosť musí obsahovať čitateľnú pečiatku s menom a  adresou nového poskytovateľa.

Zdravotná dokumentácia sa do rúk pacientov nevydáva a preto nie je účelné pacientov posielať na BSK.

Dôležitý oznam pre pacientov MUDr. Kollárovej