Deň narcisov nemôže mať pauzu

07.06.2021

Aj rok 2021, žiaľ, pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach. 

„Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou, chceme a  potrebujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizovaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú. Opäť sme museli pristúpiť k zodpovednému riešeniu na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme finančného príspevku pauzu mať nebude.“ približuje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Ako môžete tento rok prispieť?

NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

  • Od 10.6. do 12.6.  v obchodoch Tesco - prispením do pokladničky alebo prispením cez kupóny priamo pri pokladni
  • Od 7.6. : 300 000 náhodne vybraných domácností na Slovensku si nájde obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKA

Od  7.6. do 20. 6. 2021možnosť prispenia prostredníctvom: 

  •  SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €) 
  •  účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454
  • QR kódu
  • virtuálny narcis môžete získať v online zbierke na www.dennarcisov.sk

OSTATNÉ FORMY PRISPENIA 

  • prispieť môžete v sieti bankomatov a vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tlačítko Deň narcisov
  • virtuálny narcis môžete získať na www.zlavadna.sk, www.pilulka.sk
  • prispieť môžete kúpou limitovanej edície ponožiek Fusakle a limitovanej edície zubných kefiek CURAPROX

Viac informácii o zbierke: www.dennarcisov.sk


Ako pomáhala Liga proti rakovine od poslednej zbierky Deň narcisov?
Nepretržite, aj počas pandémie, aj vďaka Dňu narcisov, Liga proti rakovine zabezpečovala ľuďom s rakovinou a ich blízkym BEZPLATNÉ projekty:

• Onkoporadňa
3 126 emailových otázok a 3 069 hodín odborných konzultácií cez telefón. Poradenstvo poskytovalo: 17 lekárov, 5 sociálnoprávnych odborníkov, 2 výživoví poradcovia a 6 onkopsychológov – 7 dní v týždni včítane sviatkov

• Finančný príspevok v hmotnej núdzi
126 vybavených žiadostí o peňažnú pomoc

• Sieť onkopsychológov
2 353 hodín psychologickej pomoci v 18 mestách Slovenska poskytovaných našimi 20 onkopsychológmi

• Náhradný domov
1 128 osobonocí v Náhradnom domove pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov

• Rodinné a Relaxačné týždňovky
81 pacientov s rakovinou na Relaxačnej týždňovke
26 rodín, kde jeden z rodičov je onkologický pacient, na Rodinnej týždňovke s poskytnutou odbornou starostlivosťou

• „Vystrihaj sa Slovensko!“


20200731_143047.jpg

zname%20osobnosti%20s%20narcisom%20(4).jpg

20190411_110853.jpg


Deň narcisov nemôže mať pauzu