Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára

 Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie všetci, ktorí minulý rok v hlavnom meste kúpili nehnuteľnosť, predali ju, darovali, či dostali do daru alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. Priznanie k dani z nehnuteľnosti teda podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať osobne, poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. januára 2023. 

Podať daňové priznanie je potrebné v prípade nadobudnutia nových nehnuteľnosti, zmeny vlastníckych vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti alebo v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. 
V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.
Pre správne vyplnenie daňového priznania je dôležité uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a  najmä výmeru nehnuteľnosti. Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti, či  v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť. 
Podrobné informácie ako aj formuláre, tlačivá aj návod na vyplnenie dane z nehnuteľnosti si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky hlavného mesta https://www.bratislava.sk/mesto-bratislava/dane-a-poplatky/dan-z-nehnutelnostia z  webovej stránky https://esluzby.bratislava.sk/

Na webovej stránke mesta je k dispozícií aj prehľadný návod, ako vyplniť a podať daňové priznanie: https://inovacie.bratislava.sk/wp-content/uploads/2022/12/Navod-DZN-12_22.pdf
 Od polovice decembra si uvedený manuál stiahlo už viac ako 3100 užívateľov.
Medzi najčastejšie chyby, ktoré v rámci procesu vyplňovania nastávajú, patrí chýbajúci podpis daňovníka, nevyplnené priľahlé pozemky či nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách.

Daňové priznanie je možné podať tromi spôsobmi

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať klasicky poštou, osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz - službu je možné vybaviť na portáli https://esluzby.bratislava.sk/. Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti poštou, je dobré uviesť email alebo telefonický kontakt. 
Okrem klasickej formy poštou a elektronickej formy je opäť možné podať daňové priznanie aj osobne v podateľni Oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke. V prípade, že sa daňovník rozhodne podať daňové priznanie osobne, odporúčame vziať si so sebou výpis z Katastrálneho portálu, aby mal daňovník so sebou všetky údaje, ktoré bude vypĺňať.
Od 23.1.2023 do 31.1.2023 budú stránkové hodiny každý deň, a posledný deň lehoty na podanie daňového priznania v utorok 31.1.2023 bude pracovisko OMDP k dispozícii do 17,00 hod., aby sme vyšli v ústrety všetkým, ktorí ešte daňové priznanie nepodali alebo si to nechávajú na poslednú chvíľu.

Pondelok:           8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Utorok:                8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 

Streda:                 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Štvrtok:                8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Piatok:                  8:00 - 12:00; 12:30 - 13:00

 

Za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti hrozí sankcia 

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur podľa závažnosti priestupku. Do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.
Mesto posiela rozhodnutia o vyrubenej dane z nehnuteľnosti občanom štandardne v priebehu mája a júna. Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Mesto aj tento rok pripravuje digitálnu službu, cez ktorú bude možné uhradiť daň online.
Sadzby dane v roku 2023 sa nemenili. Všetky potrebné informácie o nových sadzbách dane z nehnuteľnosti, ako aj kalkulačku výpočtu nájdete na: https://cdn-api.bratislava.sk/strapi-homepage/upload/rok_2022_02a80cb25f.pdf 

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.