Čo majú spoločné láska a škatuľa od topánok?

07.12.2020

Predvianočné posedenie ´20 pre osamelé seniorky a seniorov sa kvôli pandémii koronavírusu tento rok neuskutoční.


Spojením síl a kapacít miestneho úradu a tretieho sektora však pripravujeme pre našich starčekov a starenky milé prekvapenie. Rozlúštenie nadpisu v úvode a viac informácií sa dozviete už čoskoro.
Čo majú spoločné láska a škatuľa od topánok?