Chcete sa stať profesionálnym náhradným rodičom?

Pre väčšinu z nás je vlastná rodina samozrejmosťou–rodičia, súrodenci, starí rodičia, ich spoločná minulosť, súčasnosť, budúcnosť. V našej spoločnosti však vyrastajú deti, ktoré takúto možnosť nemajú. Ich rodina nefunguje, rodičia im nedokážu z rôznych dôvodov zabezpečiť základné potreby, a preto často dochádzana základe rozhodnutia súdu k umiestneniu detí do centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy).
Deti do 6 rokov sú v rámci centier pre deti a rodinu (ďalej CDR) umiestňované do  profesionálnych náhradných rodín. Profesionálny rodič je zamestnanec/kyňaCDR a starostlivosť o dieťa vykonáva vo svojom vlastnom rodinnom prostredí (dome či byte). Je to dočasné riešenie, akási prestupná stanica, počas doby pokiaľ sa neupravia pomery dieťaťa v jeho pôvodnej rodine, alebo kým nie je umiestnené v náhradnej rodine, formou pestúnskej starostlivosti, alebo osvojenia. Pre dieťa  je dôležité, že sa  o neho stará jedna stabilná osoba a užíva si pozornosť aj ostatných členov rodiny, do ktorej je umiestnené. Dieťa si v rodine vytvára vzťahovú väzbu, ktorá je pre jeho budúcnosť veľmi dôležitá,predovšetkým z hľadiska budovania si zdravých vzťahov. Po skúsenostiach, ktoré máme, umiestnenie dieťaťa v kvalitnej profesionálnej náhradnej rodine je pre jeho zdravý psycho-motorický vývin osobnosti veľkým prínosom.

Kto môže vykonávať povolanie profesionálneho náhradného rodiča?
Jednou z podmienok pre vykonávanie tejto profesie je ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Nevyhnutné je absolvovanie „Programu prípravy fyzických  osôb na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti“, ktoré je v trvaní 80 hod. v prípade,ak ste ukončili stredné vzdelanie (bez maturity),   alebo  60 hod., ak ste ukončili úplné stredné vzdelanie (s maturitou).Vzdelávanie sa dá absolvovať v CDR, alebo v Občianskom združení Návrat. Vzdelanie samotné však nie jenajdôležitejšie.Možno ešte dôležitejšie je to, že profesionálny náhradný rodič je pripravený poskytnúť deťom bezpodmienečné prijatie, je ochotný venovať im svoj čas, záujem, istotu, lásku, vytvárať bezpečie, pomôže zmierniť bolestné dopady straty ich rodinnéhozázemia, pomôže prepracovať negatívne skúsenosti z opustenia a získať nové pozitívne medziľudské zážitkyvzácnejšej kvality než mali doposiaľ.

Profesionálna náhradná rodina má preto mať „výbavu“ citových, psychologických a výchovných nástrojov, aby mohla zmierniťrany na duši dieťaťa. 

Ak uvažujete nad tým, že by ste sa stali„profi rodičom“ , prihláste sa  do „Programu prípravy fyzických  osôb na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti“,  ktorý bude realizovať v CDR Pezinok v termíne:

od 20. 04. 2022 – 31. 05. 2022.

Prihlášku nájdete na stránke www.dedharmonia.sk, prípadne, ak si potrebujete niečo objasniť, kontaktujete:

 

Mgr. Beáta Molnárová, riaditeľka CDR Pezinok

Chcete sa stať profesionálnym náhradným rodičom?

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.