Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

14.06.2021

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR informuje o zvýšenom nebezepčenstve vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme - 50 metrov od hranice lesného pozemku od 10. júna od 13:00 až do odvolania.

Podrobnosti nájdete tu.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov