Boj za odstránenie násilia páchaného na ženách

25.11.2021

25. novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Na tento negatívny fenomén upozorňuje aj Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV. Násilie na ženách je totiž jedným z najčastejších a najzávažnejších porušovaní ľudských práv žien. Za násilie na ženách považujeme akýkoľvek násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k sexuálnej, fyzickej ale aj ekonomickej ujme alebo utrpeniu žien, vrátene vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo súkromnom živote.
Viac nájdete v tomto informačnom letáku.   

Boj za odstránenie násilia páchaného na ženách