Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu ulicu

02.12.2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce hlavné mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. Architekti v dokončenej štúdii ukazujú, ako sa dá obnoviť pol kilometra dlhá ulica v celom profile a spraviť z nej atraktívny verejný priestor s novou zeleňou, lavičkami, a otvoreným korytom Vrančovičovského potoka. Voda sa tak čiastočne vráti do potoka, ktorý roky zakrývali betónové panely. Zlepšia sa tiež podmienky pre vodičov, chodcov a cyklistov. Zmeny, ktoré architekti navrhujú, vychádzajú z podnetov od samotných obyvateľov ulice, ktorí mali možnosť vyjadriť svoje potreby. Lamač je ďalšou z mestských častí, kde sa obnovuje verejný priestor v rámci programu Živé miesta. Na revitalizácii Vrančovičovej ulice spolupracuje hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a MČ Lamač. Verejná prezentácia architektonickej štúdie sa uskutočnila 1. decembra v kinosále Kina Lamač.

Vrančovičova ulica tvorila historické jadro Lamača, okolo ktorého sa v uplynulých desaťročiach obec postupne rozrastala. Sústreďoval sa tu spoločenský, náboženský aj kultúrny život obce. Dnešný stav ulice nezodpovedá významu danej lokality. Stredový pás zelene s dĺžkou 520m, ktorý obkolesujú najmä rodinné domy, neplní funkciu verejného priestoru, kde by miestni radi trávili čas. Problémom sú dominujúce asfaltové plochy, dopravná situácia, poškodené betónové panely prekrývajúce Vrančovičovský potok, zanedbaná zeleň aj okolie pamätníkov, a tiež chýbajúce zázemie pre menšie spoločenské podujatia. 

„Vrančovičova ulica má potenciál byť aj dnes dôležitým miestom pre celú mestskú časť. Architekti predstavili návrh, ktorý prináša iný pohľad na využitie verejných priestorov v rezidenčných štvrtiach mimo centra. Stačí niekoľko zásahov, vďaka ktorým sa ulica zmenína miesto, kde budú ľudia prirodzene radi tráviť voľný čas, tak ako pri svojom dome so záhradou. Z rozhovorov s miestnymi rezonovali požiadavky na zachovanie historickej atmosféry ulice, vysadenie stromov, ale aj zníženie intenzity dopravy. Vrančovičova je totižto dôležitým peším koridorom pre tamojších obyvateľov,“ uviedol Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy. Zvýšenie bezpečnosti a upokojenie dopravy označilo za prioritu až 73 % respondentov z dotazníkového prieskumu, do ktorého sa zapojilo dokopy 290 obyvateľov.

Vizualizácia Vrančovičovej ulice

Kľúčovú úlohu zohrá zeleň a voda

Vďaka novej koncepcii zelene sa stredový pás zmení na miesto, kde sa budú môcť miestni stretávať a oddychovať. Pribudnú lavičky aj stromy, ktoré zabezpečia prirodzený tieň. Po rokoch sa obnoví aj vodné koryto, ktoré spríjemní lokálnu mikroklímu, a tiež prispeje k lepšiemu zachytávaniu zrážkovej vody. Architekti v návrhu prinášajú nové verejné priestory pred kostolom, pohostinstvom, aj starou požiarnou zbrojnicou, ktoré budú vhodné na príležitostné podujatia ako sú trhy či hody. Plánujú sa predláždiť okolité chodníky a reorganizovať parkovanie tak, aby nevytváralo bariéry a ulica pôsobila upratane. Priame jazdné pruhy sa prestriedajú so značeným pozdĺžnym parkovaním alebo zeleňou. Úpravou prejdú aj križovatky, ktoré sa a zdvihnú na úroveň chodníkov, vďaka čomu sa na ulici zvýši bezpečnosť. Nový dizajn ulice tak motivuje vodičov k pomalšej jazde autom.

„Revitalizácia lineárneho verejného priestoru Vrančovičova má potenciál navrátiť jej príťažlivý a rôznorodý charakter malej mierky, s odkazom na jej vidiecky pôvod. Štúdia predstavuje dlhodobú víziu, optimálne riešenie komplexných problémov verejného priestoru, vodného toku, zelene a sietí v horizonte nasledujúcich 50 rokov. Jej cieľom je v prvom rade zjednotiť lineárny priestor Vrančovičovej do súvislej plochy, ktorej maximum je venované zeleni. Ponúka vytvorenie prírodnej topografie, plynulo klesajúcej k hladine toku. V dvoch miernych priehlbinách sa môžu návštevníci prejsť po prírodných brehoch medzi vzrastlou zeleňou a výsadbou tráv, čiastočne odclonení od plôch komunikácií. V ich strede prejdú brodom suchou nohou na opačný breh,“ priblížil víziu ulice architekt Ján Studený. Obnovu zastrešuje štvorica vysúťažených ateliérov – Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Peter Stec Studio, Terra Florida, v.o.s..

V priebehu budúceho roka architekti dopracujú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa bližšie určí finančný rozpočet, a tiež časový harmonogram stavebných prác. S revitalizáciou sa začne najskôr v roku 2024. 

Vizualizácia Vrančovičovej ulice

Zapojilo sa takmer 300 obyvateľov zo susedstva 

Aby budúca revitalizácia priniesla čo najlepší výsledok, MIB zapojil do prípravy zadania aj samotných obyvateľov. Participácie, ktorá prebehla vlani v lete, sa zúčastnilo 290 obyvateliek a obyvateľov, z ktorých väčšina býva na Vrančovičovej ulici alebo v blízkom okolí. Záverečná správa z participácie slúžila ako dôležitý podklad pre architektov, ktorí reflektovali potreby obyvateľov. V lete architekti ukázali miestnym obyvateľom priebežnú rozpracovanosť štúdie, a získali tak hodnotnú spätnú väzbu ešte počas tvorby štúdie. 

Obnova Vrančovičovej ulice je súčasťou programu Živé miesta na obnovu zanedbaných verejných priestorov. Táto revitalizácia je dobrým príkladom toho, že obnova verejných priestorov sa netýka len námestí v centre. Pre hlavné mesto je dôležité, aby kultivované verejné priestory boli vo všetkých mestských častiach, ako aj lokalitách s rezidenčným charakterom. Podobný projekt sa realizuje vo Vajnoroch, kde sa v rámci programu Živé miesta obnovuje ulica Kataríny Brúderovej.

Zápis zo stretnutia


(ts)

Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu ulicu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.