Aprílový zápis do prvého ročníka

12.03.2021

Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ informuje o povinnom  zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2021/2022. Ten sa v našej Základnej škole na Malokarpatskom námestí 1 uskutoční v apríli.
V čase od 1. do 15. apríla to bude formou online prihlášky a, ak to dovolia pandemické opatrenia, následne prebehne aj prezenčne v termíne:
* piatok 16. apríla od 15:00 do 18:00 hod.
* sobota 17. apríla od 08:00 do 12:00 hod.

Podľa platnej legislatívy sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj rodičia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
Na zápis je potrebné prihlásiť aj zdravotne postihnuté deti a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškolenie alebo prijali ďalšie opatrenia.

Pri zápise prosím preložte tieto dokumenty: 

*Občiansky preukaz

*Rodný list či výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa

*Podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Bližšie informácie vám podá priamo základná škola, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Lamač. Všetky kontakty nájdete na jej webovej stránke.  


Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zápis do 1. ročníkov

Aprílový zápis do prvého ročníka

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.