Úradné hodiny

KLIENTSKE CENTRUM LAMAČ

Úradné hodiny
podateľňa, overovanie listín a podpisov, ohlasovňa pobytu, pokladňa, parkovanie, informácie

Pondelok      
 
08:00 - 18:00
Utorok
08:00 - 14:30
Streda
08:00 - 18:00
Štvrtok
08:00 - 14:30
Piatok
08:00 - 14:30


MIESTNY ÚRAD A STAVEBNÝ ÚRAD LAMAČ

Konzultačné hodiny
poskytovanie konzultácií odbornými zamestnancami jednotlivých útvarov

Pondelok      
08:00 - 12:00    
13:00 - 18:00
Streda    
08:00 - 12:00
13:00 - 18:00


MIESTNA KNIŽNICA LAMAČ

Hodiny pre verejnosť
knižničné a výpožičné služby, online služby miestnej knižnice, pokladňa

Pondelok      
10:00 - 12:00    
13:00 - 18:00
Utorok    
10:00 - 12:00
13:00 - 14:30
Streda    
10:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok    
10:00 - 12:00
13:00 - 14:30
Piatok    
10:00 - 12:00
13:00 - 14:30