Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Vedúci Oddelenia územného konania a stavebného poriadku

Ing. Jakub Valach, MBA

E-mail: jakub.valach@lamac.sk

E-mail: stavebnyurad@lamac.sk


Zamestnanci stavebného úradu

Ing. Denisa Záhorcová
referent oddelenia územného konania a stavebného poriadku

E-mail: denisa.zahorcova@lamac.sk

Tu vybavíte:

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v rozsahu stavebného zákona, ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a reklamných stavieb.

Náplň pracovných činností:

Stavebný úrad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov ( „stavebný zákon“ ) vydáva:

  • oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác,
  • rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmene územného rozhodnutia,
  • stavebné povolenie pre stavby, zmeny stavby pred jej dokončením, terénne úpravy, informačné, reklamné a propagačné zariadenia, predĺženie platnosti stavebného povolenia,
  • kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene v užívaní stavby, rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby, osvedčenie stavby,
  • povolenie na odstránenie stavby, nariadenie na odstránenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác,
  • záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona.

Stavebný úrad prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a terénnych úprav, reklamných zariadení.

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

stavebnyurad@lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.